Fem små nissar i granen svingar,
bland ljus och änglavingar.
Nisse sig för nära våga,
strax han står i ljusan låga.
Luktar snart likt vidbränd stek,
ångrar då sin ystra lek.